Στρατηγική συνεργασία της Σχολής Υγείας με το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Euromedica - Αρωγή Θεσσαλονίκης

news 000189aΤο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, με στόχο να παρέχει στους φοιτητές της Σχολής Υγείας μια σημαντική ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη τα όσα διδάσκονται και βάσει των υψηλών προδιαγραφών ποιότητας των πανεπιστημιακών του προγραμμάτων, προχώρησε στην σύναψη συνεργασίας με το υπερσύγχρονο Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας EUROMEDICA-ΑΡΩΓΗ στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές των Τμημάτων Λογοθεραπείας και Φυσικοθεραπείας θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν εκεί την απαιτούμενη κλινική τους άσκηση, στο πλαίσιο της οποίας θα έρθουν αντιμέτωποι με μεγάλο εύρος κλινικών περιστατικών που άπτονται του ενδιαφέροντός τους και του αυστηρά δομημένου περιεχομένου των σπουδών τους.

Η εν λόγω συνεργασία θα συμβάλλει στην ένταξη των φοιτητών της Σχολής Υγείας στην πρακτική άσκηση με τον πλέον επιστημονικό και δομημένο τρόπο, σε πλήρη συνοχή με την υψηλή ποιότητα της ακαδημαϊκής τους εκπαίδευσης και υπό την εποπτεία κορυφαίου επιστημονικού προσωπικού. Παράλληλα, θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των μελλοντικών αποφοίτων κατά την απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας στον κλάδο της Υγείας.

Επισκεφθείτε το site της EUROMEDICA-ΑΡΩΓΗΣ