Επίσκεψη στις Δικαστικές Φυλακές Θεσσαλονίκης από το Τμήμα Ψυχολογίας

news 000480Στις 3 και 19 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκαν δύο επισκέψεις στο Σωφρονιστικό κατάστημα των Δικαστικών Φυλακών Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια του μαθήματος της Δικαστικής ψυχολογίας και με στόχο οι φοιτητές να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη εικόνα του σωφρονιστικού συστήματος και των συνθηκών κράτησης που υπάρχουν αυτή την εποχή στα σωφρονιστικά ιδρύματα της Ελλάδας.

Η επίσκεψη περιλάμβανε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση από τον διευθυντή της φυλακής για τη λειτουργία του σωφρονιστικού ιδρύματος , ενώ ο προϊστάμενος της κοινωνικής υπηρεσίας ανέπτυξε το ρόλο των κοινωνικών λειτουργών μέσα στη φυλακή. Η Ψυχολόγος της φυλακής παρουσίασε τη σειρά καθηκόντων που έχει ως προς τη συμβουλευτική στήριξη των κρατουμένων και των οικογενειών τους, όπως και το πότε υπάρχει δυνατότητα θεραπείας ψυχολογικών δυσλειτουργιών των συμμετεχόντων στα προγράμματα που δημιουργούνται μέσα στη φυλακή. Ο αρχιφύλακας παρουσίασε τις δυσκολίες και τις λειτουργικές αδυναμίες του σωφρονιστικού συστήματος, ενώ ο διευθυντής του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας που λειτουργεί μέσα στις φυλακές ανέπτυξε τον τρόπο εκπαίδευσης των κρατουμένων και τα ποσοστά της επιτυχούς συμμετοχής τους σε όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους.

Οι φοιτητές αποκόμισαν μία ολοκληρωμένη εικόνα για τη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος , με ανάμεικτα συναισθήματα απογοήτευσης για τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν, καθώς και συναισθήματα παρακίνησης για προσωπική ανάπτυξη και ενημέρωση προς την κατεύθυνση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των παραβατικών ατόμων και επιθυμία για μελλοντική δράση προς την αποκατάσταση και θεραπεία των ψυχογενών καταστάσεων που δημιουργούνται από το σύστημα, αλλά και από τις προσωπικές επιλογές των παραβατών.