Το Τμήμα Ειδικής Αγωγής καλωσορίζει τον Ειδικό Παιδαγωγό, Φώτη Παπαναστασίου, ως νέο επιστημονικό σύμβουλο

papanastasiou

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης του ακαδημαϊκού του προσωπικού, ανακοινώνει τη νέα συνεργασία του με τον Ειδικό Παιδαγωγό κ.Φώτη Παπαναστασίου, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Επιστημονικού Συμβούλου στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Κολλεγίου.

Το Τμήμα Ειδικής Αγωγής της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου έχει ως αποστολή την εκπαίδευση νέων επαγγελματιών και επιστημόνων σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων και επιστημών, οι οποίες έχουν ως βασικό γνώμονα τον άνθρωπο και τη γενική συμπεριφορά του στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Τα 11 διαφορετικά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, χαρακτηρίζονται από έντονο ανθρωποκεντρικό περιεχόμενο, στηρίζονται στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων με τη χρήση εξελιγμένων εργαλείων στην εκπαίδευση και ενθαρρύνουν την έρευνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φοιτητές της Σχολής πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση σε ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο δομών, εκπαιδευτικών φορέων, νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών.

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, ως ο μεγαλύτερος πάροχος Βρετανικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέρει 58 Bachelors και Masters σε συνεργασία με 5 διακεκριμένα, δημόσια Βρετανικά Πανεπιστήμια σε τέσσερα campuses ευρωπαϊκών προδιαγραφών σε Αθήνα, Μαρούσι, Πειραιά και Θεσσαλονίκη.