Το Τμήμα Παιδαγωγικών του Μητροπολιτικού Κολεγίου Πειραιά στο Sporty’s International School

news amcΦοιτητές του Τμήματος Παιδαγωγικών του Μητροπολιτικού Κολεγίου Πειραιά επισκέφθηκαν το Sporty’s International School. Πρόκειται για ένα δίγλωσσο ελληνοαγγλικό Βρεφονηπιακό σταθμό και Νηπιαγωγείο το οποίο χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική προσέγγιση ''Reggio''. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σύστημα προάγει το ρόλο της συνεργασίας μεταξύ των παιδιών, των εκπαιδευτικών και των γονέων.
Η διευθύντρια του σχολείου κ. Γεωργουλάκη υποδέχτηκε τους φοιτητές μας στο σχολείο και τους εξήγησε τη φιλοσοφία του συστήματος Reggio Emilia. Η εκπαιδευτική προσέγγιση ''Reggio'' βασίζεται στα ενδιαφέροντα των παιδιών, στην συν-οικοδόμηση της γνώσης, την αλληλεξάρτηση των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων μάθησης και το ρόλο της κοινωνίας στην κατανόηση αυτής της αλληλεξάρτησης. Οι φοιτητές είχαν να δυνατότητα να παρακολουθήσουν την εφαρμογή αυτού του συστήματος στις τάξεις ενώ στη συνέχεια ακολούθησε εκτενής συζήτηση με την διευθύντρια και τις δασκάλες του σχολείου. Η εκπαιδευτική επίσκεψη συνδέεται άμεσα με τη θεματολογία των διδασκόμενων μαθημάτωνμ και έχει ως απώτερο στόχο τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.