Ερευνητικό πρόγραμμα από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο για την ενεργοποίηση της Δημιουργικότητας

little scientistsΤο Μητροπολιτικό Κολλέγιο συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα για τη διερεύνηση των καλών και δυνατών πρακτικών στην ενίσχυση της δημιουργικότητας.

Το Creative Little Scientists είναι ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο, στο οποίο συμμετέχουν εννέα ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Μάλτα, Πορτογαλία και Ρουμανία). Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου συμμετείχε ενεργά στη διεξαγωγή του συγκεκριμένου έργου, συμβάλλοντας στη δημιουργία μίας ξεκάθαρης εικόνας για τις πρακτικές στην ανάπτυξη των δημιουργικών δεξιοτήτων στον τομέα της Εκπαίδευσης.