Συμμετοχή μεταπτυχιακής φοιτήτριας στο συνέδριο «Διλήμματα και Προοπτικές στην Ειδική Αγωγή»

news 000160Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στο πρόγραμμα MA Special Educational Needs κα Αναστασία Σαλμά και η καθηγήτρια του Τμήματος Δρ Γιαννέλη Παναγιώτα συμμετείχαν στο συνέδριο Ειδικής Αγωγής «Διλήμματα και Προοπτικές στην Ειδική Αγωγή», το οποίο πραγματοποιήθηκε μεταξύ 11-14 Απριλίου στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Το συνέδριο συνδιοργάνωσαν η Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος και το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών.

Η παρουσίασή τους είχε θέμα  «Χρήση του ευρωπαϊκού μαθηματικού λογισμικού Archimedes by life tool σε παιδιά με ΔΕΠΥ με συννοσηρότητα Ε.Μ.Δ., με στόχο την αποτελεσματικότητά του στη μάθηση». Στην μελέτη διερευνάται κατά πόσο η μάθηση μέσω των νέων τεχνολογιών μπορεί να αποτελέσει έναν εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης των παιδιών με ΔΕΠΥ με συννοσηρότητα ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Εξετάζεται το ερώτημα αν η διδασκαλία μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή λειτουργεί αποτελεσματικά στα παιδιά με ΔΕΠΥ αναφορικά με την προσοχή τους.

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη σε 15 παιδιά διαγνωσμένα με ΔΕΠΥ, τα οποία δε λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή και σε 15 παιδιά τυπικής ανάπτυξης (ομάδα ελέγχου), ηλικίας από 5 έως 10 ετών. Σε όλα τα υποκείμενα της έρευνας, χορηγήθηκε το αυστριακό μαθηματικό λογισμικό Archimedes by life tool, προσαρμοσμένο στην ελληνική γλώσσα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, επιβεβαιώθηκε η υπόθεση που αφορά στη θετική επίδραση της χρήσης των νέων τεχνολογιών σε παιδιά με ΔΕΠΥ στην ελληνική πραγματικότητα, δεδομένου ότι το ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον, το οποίο στηρίζεται επιστημολογικά και επιστημονικά στις γνωστικές θεωρίες και κυρίως σε αυτή του Piaget, προσεγγίζει πολυαισθητηριακά τη γνωστική διαδικασία.