Συμμετοχή μεταπτυχιακής φοιτήτριας στο 8ο Πανελλήνιο Παιδοψυχιατρικό Συνέδριο «Ψυχική οδύνη και ανθεκτικότητα σε συνθήκες κρίσης»

news 000173Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στο πρόγραμμα MA Special Educational Needs κα Μαρία Κουρτίδου και η καθηγήτριά της Δρ. Μαριάννα Χατζοπούλου, συμμετείχαν στο 8ο Πανελλήνιο Παιδοψυχιατρικό Συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαίου-1 Ιουνίου 2013 στην Αθήνα, υπό τη διοργάνωση της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος. Η παρουσίασή τους είχε θέμα  «ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: μια μελέτη περίπτωσης μέσα από την κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας».

Σκοπός της εργασίας είναι η κριτική ανασκόπηση των θεωριών και των προσεγγίσεων, σχετικά με τις διαταραχές της συμπεριφοράς και η σύνδεση τους με την παρουσίαση ενός περιστατικού, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων. Στο πρώτο μέρος, γίνεται προσπάθεια να μελετηθούν και να αναλυθούν κριτικά οι ψυχαναλυτικές, συμπεριφοριστικές, γνωστικές, ανθρωπιστικές και οικοσυστημικές θεωρίες και προσεγγίσεις με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Στο δεύτερο μέρος, γίνεται περιγραφή ενός περιστατικού με πολλαπλές διαταραχές συμπεριφοράς. Διερευνώνται οι διάφοροι τρόποι προσέγγισης των προβληματικών συμπεριφορών που εμφανίζει το άτομο και αναλύονται κριτικά τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που ακολουθούνται, σε σχέση με τις υπάρχουσες θεωρίες της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς.

Μεθοδολογικά, η εργασία αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης, στην οποία γίνεται περιγραφή των συμπτωμάτων του υποκειμένου, των παρεμβάσεων και των αποτελεσμάτων στα πλαίσια της ποιοτικής έρευνας. Από τη μελέτη και την κριτική ανάλυση των θεωριών προκύπτει ότι όλες οι θεωρίες έχουν, η καθεμιά ξεχωριστά, πολλά πλεονεκτήματα αλλά και σημεία κριτικής. Από την ανάλυση της μελέτης περίπτωσης, προκύπτουν τα θετικά και αρνητικά σημεία της κάθε προσέγγισης, ιδωμένα στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου υποκειμένου και διατυπώνονται ενδιαφέρουσες προτάσεις για την παρέμβαση και την πρακτική.