Εκπαιδευτική επίσκεψη σε ΕΕΕΕΚ για το Τμήμα Ειδικής Αγωγής

IMG 9806aΤην Τετάρτη 1 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των πρωτοετών φοιτητών Ειδικής Αγωγής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Πειραιά στο Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Ελευσίνας, στα πλαίσια του μαθήματος “Εκπαίδευση παιδιών με Eιδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες” του προγράμματος σπουδών τους. Τους φοιτητές συνόδευσε η καθηγήτρια κ. Σοφία Λούη.

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τη διαφορετικότητα στη μάθηση, να μάθουν να περιγράφουν αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά συνθηκών και κατηγοριών των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, να αξιολογούν τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στην κατανόηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και να έχουν γνώση των υποστηρικτικών συστημάτων που υπάρχουν εντός και εκτός σχολείου, τα οποία υποστηρίζουν την εκπαίδευση παιδιών με ΕΕΑ. Απώτερος στόχος είναι να κατανοήσουν πώς μέσω της εκπαίδευσης ατόμων με ΕΕΑ, μπορεί να επιτευχθεί η ένταξή τους στο σχολικό πλαίσιο, η ομαλή μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή και η ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία.

Το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) συνιστά μέρος των υπαρχόντων υποστηρικτικών υποδομών για την εκπαίδευση παιδιών με ΕΕΑ. Πρόκειται για επαγγελματικό σχολείο που απευθύνεται σε άτομα με ΕΕΑ, και μάλιστα με πολύ σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες (Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, αναπηρία, νοητική καθυστέρηση, νευρολογικές διαταραχές, αισθητηριακές βλάβες κ.α.). Οι φοιτητές, στα πλαίσια της επίσκεψής τους, παρακολούθησαν μαθήματά (εργαστηριακά και μη) και αξιολόγησαν τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται. Είδαν στην πράξη πώς προετοιμάζονται τα άτομα με ΕΕΑ για να απασχοληθούν επαγγελματικά στο μέλλον, ώστε να μπορούν να ζουν ανεξάρτητα και πλήρως ενσωματωμένα στην κοινωνία.