Ερευνητική συνεργασία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης με το Πανεπιστήμιο του Cape Town

news 000524Μεταξύ 19-24 Απριλίου 2015 διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης η συλλογή ερευνητικών δεδομένων, στο πλαίσιο ερευνητικού έργου μεταξύ του εκπαιδευτικού ιδρύματος και του Πανεπιστημίου του Cape Town. Πρόκειται για μία σημαντική πρωτοβουλία ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών φορέων, αλλά και μια μοναδική ευκαιρία για τους φοιτητές να εντοπίσουν ομοιότητες στην εκπόνηση της ερευνητικής διπλωματικής τους εργασίας, με ένα ερευνητικό έργο μεγαλύτερης εμβέλειας.

Το συγκεκριμένο ερευνητικό πρωτόκολλο υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις. Αρχικά, επιχειρήθηκε η διερεύνηση των προκληθεισών αντιδράσεων του εγκεφάλου με τη χρήση ηλεκτροεγκεφαλογράφου κατά τη διάρκεια δύο διαφορετικών μουσικών ακουσμάτων. Στη δεύτερη φάση πραγματοποιήθηκε μία συνεδρία συμπεριφορικών τεστ, όπου οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να ολοκληρώσουν τρεις «ασκήσεις» κατά την ακρόαση των ίδιων δύο μουσικών ακουσμάτων, ενώ στην τρίτη φάση αναζητήθηκε η ερμηνεία και ανάλυση των συναισθηματικών εκφράσεων των συμμετεχόντων μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων.

Επίσης, στις 23 Απριλίου, οι φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό του Μητροπολιτικού Κολλεγίου παρακολούθησαν εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Ερευνώντας ηχητικά τα συναισθήματα με ηλεκτροεγκεφαλογραφία στη Θεσσαλονίκη και το Cape Town». Εισηγητές ήταν οι δύο κύριοι ερευνητές του έργου και συγκεκριμένα η καθηγήτρια του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Cape Town Dr.Henri Herbst και ο Δρ. Ευθύμιος Παπατζίκης, ερευνητής-λέκτορας του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και του Κέντρου Νευροεπιστημών στην Εκπαίδευση του UCL του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και επιστημονικός συνεργάτης του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μια επίδειξη ηλεκτροεγκεφαλογραφίας και να θέσουν σειρά ερωτημάτων που σχετίζονταν με το συνδυασμό ποικίλων μεθοδολογικών στρατηγικών.