Επίσκεψη φοιτητών Ψυχολογίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης στο Κέντρο Ημέρας «Εστία»

1Οι φοιτητές του 2ου έτους του Τμήματος Ψυχολογίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του μαθήματος «Critical Community Psychology», πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Κέντρο Ημέρας «Εστία» της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Σύνθεση», η οποία στοχεύει στην προώθηση της κοινοτικής ψυχιατρικής.

Οι φοιτητές ξεναγήθηκαν στο χώρο και ενημερώθηκαν από την κ. Καλλιόπη Χίου, ψυχολόγο και την κ. Μαρία Καραγιάννη, κοινωνική λειτουργό για τη δομή, τη λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Ημέρας «Εστία» καθώς και για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές.