Απόφοιτος Αρχιτεκτονικής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου υποψήφιος για τα βραβεία President's Medal του RIBA 

architecuremaketa

Ο Αλέξης Αυγουστίδης, απόφοιτος πλέον του προγράμματος BA (Hons) Architecture (RIBA part 1) της Πολυτεχνικής Σχολής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, πραγματοποίησε εργασία για τις ενότητες Αρχιτεκτονική Σύνθεση - Έρευνα AR6001 και Αρχιτεκτονική Σύνθεση- Σχεδιασμός AR6002, υπό την καθοδήγηση της διδακτικής ομάδας Α.Κουρτερίδη και Μ. Στεφανίδη. Η εργασία επιλέχτηκε ως υποψήφια για το βραβείο President’s Medals Student Award και έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του RIBA

Στο πλαίσιο των παραπάνω ενοτήτων, η ερευνητική και συνθετική εργασία εστιάζει στην ανάλυση της συνεκτικότητας στην αρχιτεκτονική σύνθεση. Ο σκοπός των αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων ήταν η ανταπόκριση στα σύγχρονα προβλήματα της περιοχής-μελέτης, Κεραμεικός / Γκάζι, με σκοπό τη μελλοντική βιωσιμότητα και εξέλιξή της.

Το προτεινόμενο λειτουργικό πρόγραμμα της αρχιτεκτονικής πρότασης προσφέρει μια νέα εμπειρία εκπαίδευσης όπου συνδυάζεται η παραδοσιακή τέχνη της κεραμικής και η τεχνολογία μέσω της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Η πρόταση αποτελεί μια ενδιάμεση στάση στην αρχαιολογική διαδρομή ανάμεσα στην Ακρόπολη και την Ακαδημία Πλάτωνος. Οι χρήστες μέσω του προτεινόμενου κτιρίου έχουν πλέον τη δυνατότητα της άμεσης πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο του Δημόσιου Σήματος. 

 

2
1
3
4
5
6
7
8
9
10