Είσαι φοιτητής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου; Οι υπηρεσίες του Κέντρου Ακαδημαϊκής Υποστήριξης είναι εδώ για εσένα  

kentro akad news

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας και παροχής μίας ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής εμπειρίας υψηλής ποιότητας, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει στους φοιτητές του το Κέντρο Ακαδημαϊκής Υποστήριξης (Academic Learning Center), μία από τις πλέον σημαντικές υπηρεσίες, προκειμένου να συμβάλλει στην πρόοδο και την εξέλιξη του κάθε φοιτητή ξεχωριστά. 

Αcademic Learning Centre

Πρωταρχικός σκοπός της λειτουργίας του είναι η δωρεάν και συνεχής παροχή βοήθειας και συμβουλών σε ζητήματα όπως η αποτελεσματική χρήση διαθέσιμου χρόνου μελέτης, η βελτίωση ικανότητας ακαδημαϊκής γραφής, η κριτική θεώρηση εργασιών μέσω κατ’ ιδίαν συναντήσεων, το ακαδημαϊκό ήθος, η σωστή χρήση παραπομπών,η  αποφυγή λογοκλοπής (Harvard System of Referencing) και η εις βάθος εμπέδωση των εργασιών έρευνας (research projects) και των ανάλογων διαδικασιών.

 Πιο συγκεκριμένα μπορεί να βοηθήσει στα παρακάτω ζητήματα: 

♦Πώς θα κρατήσω σημειώσεις;
♦Πώς θα μελετήσω σωστά;
♦Πώς θα κάνω μια παρουσίαση;
♦Πώς θα γράψω μια εργασία;
♦Πώς θα αποφύγω την λογοκλοπή;
♦Τι είναι η λογοκλοπή;
♦Πώς γίνονται οι παραπομπές;
♦Πώς θα προετοιμαστώ σωστά για τις εξετάσεις; 

Computer Skills Support Centre

Ακόμα μια υπηρεσία του Κέντρου Ακαδημαϊκής Υποστήριξης είναι το Computer Skills Support Centre το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους πάνω στις δυνατότητες των προγραμμάτων Office (Word, Excel, PowerPoint).
Η υπηρεσία παρέχει βοήθεια για:

♦Ευπαρουσίαστες εργασίες και reports
♦Ευκολότερη γραφή επιστημονικών εργασιών με τη χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων στο Word
♦Χρήση εργαλείων για στατιστικές μελέτες στο Excel
♦Υπολογισμούς και γραφήματα μέσω Excel
♦Δημιουργία παρουσιάσεων ακαδημαϊκού επιπέδου στο PowerPoint

Statistics Clinic

Τέλος, για όσους φοιτητές βρίσκονται σε διαδικασία εκπόνησης της διπλωματικής τους εργασίας η υπηρεσία Statistics Clinic είναι δίπλα στον κάθε φοιτητή/τρια παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία και συμβουλές σε όλα τα στάδια εκπόνησης της διπλωματικής του εργασίας: από το σχεδιασμό και την επιλογή των ερευνητικών εργαλείων, μέχρι τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων. Πιο αναλυτικά μπορεί να βοηθήσει:

♦Στην εκπόνηση των διπλωματικών εργασιών
♦Στον σχεδιασμό ερευνητικών εργαλείων
♦Στη μέτρηση της αξιοπιστίας και εγκυρότητας των δεδομένων
♦Στη χρήση ποσοτικών μεθόδων ανάλυσης μέσω του SPSS
♦Στις περιγραφικές και επαγωγικές αναλύσεις
♦Στις αναλύσεις συσχέτισης και την ανάπτυξη προβλεπτικών μοντέλων.

Αυτές είναι οι ώρες και ημέρες λειτουργίας του Κέντρου Ακαδημαϊκής Υποστήριξης για κάθε campus του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Campus Αμαρουσίου (Σωρού 74) 

Κάντε κλικ πάνω στον τίτλο της κάθε Υπηρεσίας για να κατεβάσετε την αφίσα με το ωράριο σε PDF 

Αcademic Learning Centre  
Ώρες λειτουργίας: 

Δευτέρα 11:00 – 16:00
Τρίτη 15:00 – 19:00
Τετάρτη 13:00 – 16:00
Πέμπτη 11:00 – 19:00
Παρασκευή 15:00 – 19:00

Computer Skills Support Centre
Ώρες λειτουργίας: 

Δευτέρα 11.00 - 16.00
Πέμπτη  11.00 - 14.00
Παρασκευή 15.00 - 19.00

Statistics Clinic
Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα 11.00 - 16.00
Πέμπτη 11.00 - 14.00
Παρασκευή 15.00 - 19.00

Και για τις τρεις υπηρεσίες απευθύνεστε στο Γραφείο 04Α, κτίριο Α (υπόγειο)
Mail επικοινωνίας για ραντεβού: alc@mitropolitiko.edu.gr  

Downtown Campus (Ακαδημίας 42) 

Αcademic Learning Centre

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα 10.00 - 12.00
Τετάρτη 13.00 - 16.00 Ι 18.00 - 20.00
Πέμπτη 11.00 - 14.00 Ι 16.00 - 18.00

Γραφείο Α4
Ραντεβού στο: alcathens@mitropolitiko.edu.gr

Computer Skills Support Centre 

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα 15.00 - 17.00

Γραφείο Α4
Ραντεβού στο: pcskillsathens@mitropolitiko.edu.gr

 

Campus Πειραιά (Κολοκοτρώνη 110, Πλ. Τερψιθέας)

Academic Learning Centre

Ώρες λειτουργίας ALC: 

Δευτέρα 9.30 - 13.30
Τρίτη 9.30 - 15.30
Τετάρτη 14.00 - 15.00 Ι 17.00-18.00 Ι 19.00- 20.00
Πέμπτη 12.00 - 13.00
Παρασκευή 9.30- 11.00 Ι 13.00- 14.00

Αίθουσα Μο1
Ραντεβού στο: etsatsarou@mitropolitiko.edu.gr

Ώρες λειτουργίας SPCC:

Πέμπτη 15.00 - 18.00
Παρασκευή 11.00 - 14.00

Αίθουσα Μο1
Ραντεβού στο: p.thanasoula@mitropolitiko.edu.gr

Ώρες λειτουργίας English Language Teaching (ELT):

Δευτέρα 9.00 - 14.00 I 15.00 - 17.00
Τρίτη 9.00 -11.00 I 12.00 - 14.00
Τετάρτη 10.00 - 12.00 I 13.00- 14.00
Πέμπτη 9.00-10.00 I 14.00- 17.00

Αίθουσα Μο1
Ραντεβού στο: achatzopoulou@mitropolitiko.edu.gr

Ώρες λειτουργίας HCPC (για φοιτητές Φυσικοθεραπείας)

Δευτέρα 14.00 - 21.00

Αίθουσα Μο1
Ραντεβού στο: permidou@mitropolitiko.edu.gr

Computer Skills Support Centre

Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα 12.00 -16.30
Τετάρτη 8. 30 - 15.00

Αίθουσα Μο5
Ραντεβού στο: p.thanasoula@mitropolitiko.edu.gr

 

Campus Θεσσαλονίκης (Ελ.Βενιζέλου 14 & Τσιμισκή)

Αcademic Learning Centre

Δευτέρα έως Πέμπτη 14.00-18.00
Παρασκευή 12.00-18.00
Υπεύθυνη: Δρ. Αναστασία Αρτεμίου
Ραντεβού στο: aartemiou@mitropolitiko.edu.gr

Δευτέρα έως Πέμπτη 11.00-15.00
Υπεύθυνη: Παναγιώτα Γκαλέτση
Ραντεβού στο: pgkaletsi@mitropolitiko.edu.gr

2ος όροφος, Βιβλιοθήκη