Περιβαλλοντική ευαισθησία απο το Μητροπολιτικό Κολλέγιο

MOLYTO 25336Παραμένοντας πιστό στις θεμελιώδεις αρχές του για την προστασία και διαφύλαξη του περιβάλλοντος, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο για μία ακόμη φορά πρωτοστατεί. Σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης της οικολογικής συνείδησης των φοιτητών, των καθηγητών και του μόνιμου προσωπικού του, αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευση του για ένα καλύτερο και πιο “πράσινο” περιβάλλον με την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης (γυαλιού, χαρτιού, πλαστικού και αλουμινίου) σε πολλαπλά σημεία του campus του Αμαρουσίου, τόσο στους εσωτερικούς, όσο και στους εξωτερικούς χώρους.

Ένα από τα πολλαπλά οφέλη της ανακύκλωσης είναι ότι εξοικονομούνται ενέργεια και πρώτες ύλες που συνήθως δεν είναι ανανεώσιμες, όπως το πετρέλαιο και τα μεταλλεύματα, μειώνονται άμεσα τα απόβλητα της βιομηχανίας, προστατεύεται το περιβάλλον και αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής. Πέραν του καθαυτού κέρδους της ανακύκλωσης, η πρωτοβουλία του Μητροπολιτικού Κολεγίου αποσκοπεί στην ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης τόσο των φοιτητών, όσο και του προσωπικού του.