Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Μητροπολιτικού Κολλεγίου

38Ο χώρος της Βιβλιοθήκης του Κολλεγίου μας επεκτείνεται πλέον πέρα από το πανέμορφο κτίριο μας!

Το Τμήμα Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής εγκαινίασε την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη (e-library) του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, με πλούσιο επιστημονικό υλικό διαθέσιμο προς αξιοποίηση στα χέρια των φοιτητών.

Μέσα από ένα ελκυστικό και φιλικό για τον χρήστη ηλεκτρονικό και διαδικτυακό περιβάλλον, οι φοιτητές έχουν πλέον εύκολη, γρήγορη και από απόσταση  πρόσβαση σε ηλεκτρονικά βιβλία, άρθρα, επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και βάσεις δεδομένων που αφορούν τις ειδικότητες του αντικειμένου σπουδών τους. Στόχος του Μητροπολιτικού Κολλεγίου είναι σύντομα η online Βιβλιοθήκη να συμπεριλάβει σταδιακά όλα τα Ακαδημαϊκά Τμήματα.