ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΊΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΣΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

MP900439409CapDiplomaΟι πρώτες αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων σπουδών αποφοίτων του Μητροπολιτικού Κολλεγίου από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του Υπουργείου Παιδείας είναι γεγονός. Συγκεκριμένα, ακολουθώντας την προβλεπόμενη από τον νόμο σχετική διαδικασία, οι απόφοιτοι του Μητροπολιτικού Κολλεγίου αποκτούν αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων τους με τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών των Δημοσίων Ελληνικών ΑΕΙ.

Ήδη, σχετικές αποφάσεις αναγνώρισης έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και αφορούν προγράμματα σπουδών πολλών γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, μεταξύ άλλων των κλάδων σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών, Ειδικής Αγωγής, Λογοθεραπείας και Φυσικοθεραπείας, ενώ αναμένονται σχετικές αποφάσεις και για άλλους κλάδους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

TΟ MHTΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ.