Ανεπηρέαστα τα πτυχία των Ελληνικών Κολλεγίων από το BREXIT

Untitled3Συνέντευξη της Αντιπροέδρου του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων και Διευθύνουσας Συμβούλου του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, κας Καλλιόπης Ροδοπούλου:

Ερωτ.: Πώς επηρεάζει το BREXIT τα πτυχία των Ελληνικών Κολλεγίων που συνεργάζονται με Βρετανικά Πανεπιστήμια;

Απαντ.: Καμία αλλαγή δεν θα επέλθει στην αναγνώριση των πτυχίων που απονέμονται στους αποφοίτους σε συνεργασία με Βρετανικά Πανεπιστήμια, λόγω του BREXIT. Οι συνεργασίες διέπονται από διεθνείς διατάξεις και η αναγνώριση των πτυχίων στην Ελλάδα εξακολουθεί να ισχύει κανονικά, αφού όλα τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια είναι αναγνωρισμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα προέλευσής τους και παγκοσμίως. Συνεπώς, η έξοδος της Μ. Βρετανίας από την Ε.Ε. δε θα σηματοδοτήσει καμία επίπτωση στην ισχύ των πτυχίων.

Ερωτ.: Πιστεύετε ότι το BREXIT θα δυσκολέψει την έξοδο Ελλήνων φοιτητών στη Μ. Βρετανία;

Απαντ.: Σαφώς εκεί θα υπάρξει στο μέλλον πρόβλημα. Η έξοδος της Μ. Βρετανίας από την Ε.Ε. θα επιφέρει μια σειρά ανασταλτικών παραγόντων στην φοίτηση Ελλήνων στα Βρετανικά Πανεπιστήμια. Όλοι οι Έλληνες φοιτητές στην Αγγλία, από home students – που ήταν έως σήμερα – θα μετατραπούν σε overseas students – με αποτέλεσμα την υπαγωγή τους σε καθεστώς σημαντικά υψηλότερων διδάκτρων και την αδυναμία πρόσβασης σε Ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης των σπουδών τους.

Ερωτ.: Μπορούν τα Ελληνικά Κολλέγια να αποτελέσουν την εναλλακτική λύση στα παραπάνω εμπόδια;

Απαντ.: Αναμφίβολα! Τα Ελληνικά Κολλέγια θα διατηρήσουν τα θετικά στοιχεία της Βρετανικής εκπαίδευσης – το υψηλό επίπεδο πανεπιστημιακών σπουδών, τη διεθνή αναγνώριση των πτυχίων και την πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά εργασίας – ενώ ταυτόχρονα το κόστος των σπουδών θα είναι σημαντικά χαμηλότερο για την ελληνική οικογένεια. Τα Κολλέγια θα εξακολουθούν να προσφέρουν χαμηλότερα δίδακτρα στους Έλληνες φοιτητές και μικρότερο κόστος διαβίωσης, αφού οι φοιτητές θα παραμένουν στη χώρα τους. Αδιαμφισβήτητα, λοιπόν, η παραμονή για φοίτηση στην Ελλάδα θα αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη και ασφαλή λύση από όλες τις απόψεις για τους νέους που επιθυμούν βρετανικές σπουδές.

Ερωτ.: Ποια είναι η γνώμη σας για τις πιθανές επιπτώσεις του BREXIT στις μορφωτικές σχέσεις Ελλάδας – Μ. Βρετανίας;

Απαντ.: Οι εκπαιδευτικοί δεσμοί Ελλάδας – Μ. Βρετανίας έχουν μακρά ιστορία δεκάδων ετών, γεγονός που διασφαλίζει τη διατήρηση των μορφωτικών σχέσεων των δύο χωρών, την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και τη διεθνή εμβέλεια των τίτλων σπουδών. Το BREXIT είναι ανεξάρτητο της διατήρησης και ανάπτυξης των σχέσεων αυτών, οι οποίες θα συνεχίσουν να ευδοκιμούν.