Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο μέλος του “The Forum on Education Abroad”

Forum Member logo bwΤο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής του, είναι πλέον μέλος του “The Forum on Education Abroad” (https://forumea.org).

Πρόκειται για μη κερδοσκοπικό οργανισμό, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου και του Οργανισμού Ανάπτυξης Προτύπων (Standards Development Organization - SDO) για τον τομέα της εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Το φόρουμ παρέχει εκπαίδευση και πόρους σε επαγγελματίες οι οποίοι ασχολούνται με την εκπαίδευση στο εξωτερικό, ενώ τα πρότυπά του για την Καλή Πρακτική αναγνωρίζονται ως τα επίσημα στάνταρντς με τα οποία αξιολογείται η ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών στο εξωτερικό.

Θεσμικά μέλη του Φόρουμ περιλαμβάνουν κολέγια και πανεπιστήμια των ΗΠΑ, εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, κοινοπραξίες και οργανισμούς. Το Φόρουμ επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή προτύπων καλής πρακτικής, την ενθάρρυνση και την υποστήριξη ερευνητικών πρωτοβουλιών και προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα και πόρους για τα μέλη του. Αποστολή του είναι να συμβάλλει στη βελτίωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης στο εξωτερικό προς όφελος των φοιτητών που συμμετέχουν σε αυτά, με την καθιέρωση προτύπων καλής πρακτικής, τη διασφάλιση της ποιότητας, την προώθηση της συλλογής δεδομένων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.