business redBEng (Hons) / MEng Electrical and Electronic Engineering 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Γιατί να επιλέξω αυτό το πρόγραμμα;

  Το μοναδικό στην Ελλάδα πρόγραμμα σπουδών Βρετανικού Πανεπιστημίου στην επιστήμη των Ηλεκτρολόγων - Ηλεκτρονικών Μηχανικών πλήρους 5-ετούς φοίτησης, που εμπίπτει στις κείμενες διατάξεις περί της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας.
  Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση διπλώματος integrated Masters Μηχανικών (MEng) από το University of East London, όπως και τα αντίστοιχα προγράμματα Μηχανικών των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Πολυτεχνικών Σχολών.
  Με την επιτυχή ολοκλήρωση της 5-ετούς φοίτησης οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν ταυτόχρονα προπτυχιακό και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην επιστήμη των Ηλεκτρολόγων - Ηλεκτρονικών Μηχανικών.
  Δυνατότητα επιλογής του πλήρως ελληνόφωνου προγράμματος, που επιτρέπει τη μέγιστη κατανόηση της επιστήμης.
   Η μεγαλύτερη επένδυση σε σύγχρονα εξειδικευμένα εργαστήρια, όπου εκτελούνται οι εργαστηριακές ασκήσεις του προγράμματος.
  Πλήθος ευκαιριών επαγγελματικής αποκατάστασης σε μεγάλο εύρος διαφορετικών τομέων τεχνολογιών αιχμής με υψηλή ζήτηση στην αγορά (π.χ. ανάπτυξη Ενσωματωμένων Υπολογιστικών Συστημάτων, Τηλεπικοινωνιακών και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Συστημάτων Ρομποτικής και Αυτοματισμού).

Περιγραφή 

Ο Ηλεκτρολόγος και Ηλεκτρονικός Μηχανικός βρίσκεται στον πυρήνα της αποκαλούμενης πέμπτης βιομηχανικής επανάστασης και οι απόφοιτοι των ειδικοτήτων αυτών έχουν μεγάλη ζήτηση τόσο στην εγχώρια, όσο και στη διεθνή αγορά. Είναι o επαγγελματίας μηχανικός που ασχολείται με την ανάλυση, σχεδίαση και κατασκευή κάθε φύσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων σε επίπεδο εγκατάστασης ή μη σταθερού μηχανήματος.

Η επιστήμη του ηλεκτρολόγου μηχανικού ασχολείται με προβλήματα που συνδέονται με τα μεγάλης κλίμακας ηλεκτρικά συστήματα, όπως η μετάδοση ισχύος, οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα συστήματα ελέγχου ηλεκτρικών μηχανών, ενώ η συναφής επιστήμη του ηλεκτρονικού μηχανικού εξετάζει θέματα που αφορούν συστήματα ηλεκτρονικών διατάξεων, όπως για παράδειγμα, οι μικροεπεξεργαστές, τα συστήματα πλοήγησης και αυτοματισμών.

Το πρόγραμμα σπουδών BEng (Hons) / MEng Electrical and Electronic Engineering είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της Ελληνικής βιομηχανίας και ανάπτυξης, που παρέχει τις θεμελιώδεις γνώσεις και θεωρίες της επιστήμης και εκπαιδεύει τους φοιτητές στο να εφαρμόσουν με επιτυχία τις γνώσεις αυτές στην πράξη, ενώ ταυτόχρονα είναι πλήρως εναρμονισμένο και ακολουθεί αυτό του συνεργαζόμενου Βρετανικού πανεπιστημίου. Είναι σε μεγάλο βαθμό συμμετοχικό και περιλαμβάνει υποχρεωτικά εργαστηριακά μαθήματα, τα οποία πραγματοποιούνται στις πλήρως εξοπλισμένες, υπερσύγχρονες εργαστηριακές εγκαταστάσεις του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.

Διάρκεια: 4 ή 5 έτη

Γλώσσα: Ελληνικά ή Αγγλικά

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το πρόγραμμα BEng (Hons) / MEng Electrical and Electronic Engineering προσφέρει τα απαραίτητα προσόντα σε όσους θέλουν να εξελιχθούν επαγγελματικά στον κλάδο των Ηλεκτρολόγων - Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να:

 • Δραστηριοποιηθούν ως Ηλεκτρολόγοι - Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί είτε απασχολούμενοι σε εταιρείες είτε δραστηριοποιούμενοι ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι επαγγελματικές δραστηριότητες του Ηλεκτρολόγου - Ηλεκτρονικού Μηχανικού σχετίζονται με τις διάφορες επί μέρους πτυχές της ειδικότητας (υποειδικότητες), όπως:
  • Εκπόνηση μελετών που έχουν ως αντικείμενο τη σχεδίαση της ασφαλούς λειτουργίας πάσης φύσεως εξοπλισμού, κύριου ή βοηθητικού, συστατικού ή παραρτήματος, μιας εγκατάστασης ή μη σταθερού μηχανήματος.
  • Επίβλεψη και έλεγχο της καλής λειτουργίας της εγκατάστασης, επιτήρησης, επισκευής και συντήρησής καθώς και του χειρισμού εξοπλισμού εγκατάστασης, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και πραγματοποίησης πραγματογνωμοσυνών επί εγκαταστάσεων ή και εξοπλισμού.
  • Σχεδιασμό και ανάπτυξη Ενσωματωμένων Υπολογιστικών Συστημάτων, Τηλεπικοινωνιακών και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Συστημάτων Ρομποτικής και Αυτοματισμού.
 • Να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά πανεπιστημιακά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μαθήματα

ΕΤΟΣ 1

  •  Μαθηματικά (Άλγεβρα και Στατιστική)
  • Φυσική Αλγόριθμοι και Προγραμματισμός
  • Μηχανική Επιστήμη Μαθηματικά
  • (Ανάλυση και Γεωμετρία)
  • Αγγλικά Α1

ΕΤΟΣ 2

  • Γλώσσες προγραμματισμού
  • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
  • Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
  • Ανάλυση Ηλεκτρικών Δικτύων
  • Παραγωγή Ηλεκτρική Ενέργειας
  • Αγγλικά Β1

 ΕΤΟΣ 3

  •  Δυναμικά Συστήματα
  • Αυτομάτου Ελέγχου Συστήματα Τηλεπικοινωνιών
  • Μικροεπεξεργαστές και Ενσωματωμένο Λογισμικό
  • Ανώτερα Μαθηματικά
  • Ηλεκτρολογικά Συστήματα και Αυτοματισμός
  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Αγγλικά C1

ΕΤΟΣ 4 (BEng (Hons) Τεχνολόγων)

  • Μελέτη Περίπτωσης (Πτυχιακή Εργασία)
  • Πρακτική Άσκηση*
  • Σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων μικροκυματικών συχνοτήτων
  • Ηλεκτρικές Μηχανές
  • Οπτοηλεκτρονικές Διατάξεις
  • Ψηφιακή Ανάλυση Σήματος
  • Ανώτερα Θέματα Συστημάτων Αυτοματισμού
  • Αγγλικά C2

(* η πρακτική άσκηση είναι επιλογής, πραγματοποιείται σε μορφή πλήρους ωραρίου, και λογίζεται ως ξεχωριστό και επιπλέον έτος σπουδών)

 ΕΤΟΣ 5 (Integrated MEng Μηχανικών)

 • Ομαδική Μελέτη και Σχεδιασμός Συστήματος / Διπλωματική Εργασία

  Θεματικές Ενότητες Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Συστημάτων Υψηλής Ισχύος:

  • Ανάλυση και Μετάδοση Ηλεκτρικής Ισχύος
  • Αξιοπιστία Ηλεκτροδότησης και Βιώσιμες Πηγές Ενέργειας

  Θεματικές Ενότητες Μηχανικών Ηλεκτρονικών, Ενσωματωμένων Συστημάτων:

  • Επεξεργαστές Μικτών Σημάτων
  • Αισθητήρες και Σχεδιασμός Συστημάτων Μέτρησης

  Θεματικές Ενότητες Ρομποτικής και Αυτοματισμού:

  • Ρομποτική και Προσαρμοστικά Συστήματα
  • Μηχανική Όραση και Υπολογιστική Επεξεργασία

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά στον χώρο των Ηλεκτρολόγων - Ηλεκτρονικών Μηχανικών.

Δικαιολογητικά:

 • Συστατικές Επιστολές από καθηγητές Λυκείου
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Φωτογραφίες ταυτότητας
 • Απολυτήριο λυκείου
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

Οι περιπτώσεις των υποψηφίων οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένες πρότερες γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο - εκτός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - εξετάζονται κατά περίπτωση.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Το διδακτικό προσωπικό της Πολυτεχνικής Σχολής απαρτίζεται από διακεκριμένους καθηγητές, που διαθέτουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, πλούσιο ερευνητικό, διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού και επαγγελματική καταξίωση στον τομέα εξειδίκευσης τους.

Στην πλειοψηφία τους έχουν πολυετή ακαδημαϊκή, ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία σε projects του τομέα εξειδίκευσής τους και μπορούν να μεταφέρουν στους φοιτητές τις πιο σύγχρονες εξελίξεις και μεθόδους των πολυτεχνικών επιστημών, αλλά και να τους βοηθήσουν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην πράξη.

Δείτε εδώ τους καθηγητές της Σχολής και τα βιογραφικά τους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ονοματεπώνυμο(*)
Please type your full name.

E-mail(*)
Invalid email address.

Κινητό(*)
Invalid Input

Περιοχή Κατοικίας
Invalid Input

Επιθυμητή Περιοχή Φοίτησης
Invalid Input

Σχόλια
Invalid Input

Προγράμματα Σπουδών(*)
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

 

Gallery Σχολής


 

 

Τα Νέα της Σχολής